Računovodstvo in revizija

OBRAČUN PLAČ V CELOTI IN POMOČ V RAČUNOVODSTVU Obalno-kraška