Kako pa pri vas poteka beleženje delovnega časa?

Veliko je podjetij, ki imajo že zelo dolgo zgodovino poslovanja. Če je podjetje že staro, pa vendar uspešno in zaposluje nekaj sto ljudi ali še več, ima po vsej verjetnosti beleženje delovnega časa že malo bolje urejeno kot pa le v kakšnih tabelah, do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe in vsak posamezni zaposleni za svojo tabelo. Seveda se tudi tu najde še veliko izjem. V kolikor pa gre za podjetje staro tam med 10 in 20 leti in se zaradi narave svojega posla še ni razširilo z velikim številom zaposlenih, pa je beleženje delovnega časa praviloma precej neurejeno in gre bolj ali manj za ročne evidence. Če ste se tudi vi našli na bolj neurejeni strani, ali se vam ne zdi, da je že skrajni čas za spremembo?

Tudi v velikih podjetjih beleženje delovnega časa še ni urejeno

Za kakšno res majhno podjetje, kjer sta zaposlena dva ali pa morda trije, se res da beleženje delovnega časa ne zdi neka pomembna tema, saj je obvladovanje majhnega števila podatkov enostavno. Ampak, ali si predstavljate, da so tudi v službah državnega aparata še vedno evidence nepravilno, nezakonito urejene ter da ljudje na skupni list vsak dan vpišejo prihod in odhod? Da, na primer službe sodišča delujejo tako, pa veste, koliko ljudi je to. Si predstavljate, koliko časa je porabljenega, da se beleženje delovnega časa potem prenese v računovodske programe, iz katerih se potem obračuna plača? Nič čudnega, da je v javnem sektorju potem plačilo za predpretekli mesec, saj je kar nekaj ljudi, ki se cele mesece ukvarjajo samo z obračunom plač. Veste, koliko takšno beleženje delovnega časa dejansko stane v tem primeru nas vse, v primeru podjetja pa le tisto podjetje?

Elektronsko beleženje delovnega časa je cenejše

Če predpostavimo, da povsem po nepotrebnem obstaja na tisoče delovnih mest samo zato, ker je beleženje delovnega časa še vedno ročno, namesto da bi ti ljudje ustvarjali kakšno dodano vrednost, potem je jasno, da se kot edino smatra smiselno elektronsko beleženje delovnega časa, ki je še najbolje v oblaku, da je dostopno od povsod in vsakomur, ki je pristojen za delovne ure.