Kako pomembno je izobraževanje

Ste ob besedi izobraževanje kdaj pomislili, kako pomembno je to področje v posameznikovem življenju? Ne samo da nas oblikuje profesionalno ter nas usposobi za opravljanje našega bodočega poklica, temveč nas tudi osebnostno izoblikuje. V proces izobraževanja smo vpeti od samega rojstva naprej, saj že od takrat spremljamo vedenje naših staršev, jih posnemamo ter se tako učimo. Sistematično izobraževanje pa se začne s prvim vstopom v vrtec in kasneje osnovno šolo, kjer so vzgojiteljice ter vzgojitelji tisti, ki posameznika v skladu z državno ideologijo izobražujejo tako, da bo poslušen ter funkcionalen član družbe ter bo v odrasli dobi zasedel mesto, ki mu je namenjeno. Izobraževanju se torej ne moremo izognili, lahko pa se odločimo v kateri smeri se bomo izobraževali. Pri tem vas večina najprej pomisli na dve možnosti, to sta družboslovna ali naravoslovna smer, za katero ste bolj nadarjeni pa vam povedo ali ugotovite sami, če že ne prej, tekom srednješolskega izobraževanja. V zadnjih letih veljajo predvsem diplomanti naravoslovnih smeri za bolj zaposljive, družboslovni kadri pa se morajo posluževati drugih del, ki niso povezani z njihovo izobrazbo ali pa razmisliti o delu v tujini.

Gledano iz perspektive nacionalne strategije posamezne države bi si morala vsaka prizadevati po nadpovprečno izobraženem in visoko usposobljenem prebivalstvom ter zagotavljati njihovo zaposljivost.  Dejstvo je, da v naši državi ni tako, zaradi česar je že v času izobraževanja potreben razmislek, katera so tista dodatna znanja, ki jih javni izobraževalni sistem ne ponuja, vendar jih kljub temu moramo osvojiti, da bomo uspešni tekom razvoja naše kariere. Investicija v izobraževanje torej ne bi smela predstavljati zgolj stroška, temveč naložbo v prihodnja življenjska obdobja.