S pravim sistemom obračun plač postane enostaven proces dela

Eden bolj pomembnih procesov dela v vsakem podjetju je prav zagotovo obračun plač.  Če želimo izboljšati proces priprave plač, moramo izbrati ustrezen sistem, ki bo beležil delovne ure in nato upravljal s podatki, ki se preko meseca naberejo z registriranjem delovnega časa. Za to potrebujemo program za obračun plač in eden takih zelo učinkovitih programov je program Time&Space. Čas je v današnjem svetu zelo pomembna dobrina, v podjetju in pri našem delu pa še toliko bolj, saj je nenadomestljiva dobrina in od nje je posledično odvisno tudi naše finančno stanje. Z redno registracijo delovnega časa je možno bolj enakopravno obravnavati zaposlene v podjetju, s tem pristopom podjetje izvaja tudi večji in preglednejši nadzor nad zaposlenimi in s tem lahko vidi kdo od zaposlenih bolj in kdo manj prispeva k ciljem organizacije.

Dober program za obračun plač olajša in izboljša proces priprave plač

Program Time&Space vsebuje tudi modul PIF (Payroll Integration Framework), kateri pretvarja podatke iz evidenc delovnega časa v različne vrste izplačil, vse od rednega dela, nočnega dela, dela za vikendi, dela pod posebnimi pogoji in drugo. Pri tem lahko uporabniki v sistemu nastavijo vsa interna in zakonodajna pravila. Sam potek procesa obračunavanja plač poteka v več fazah. Pri prihodi in odhodu iz dela se uporabniki na terminalih, telefonih ali spletu registrirajo. Za natančen obračun plač je pomembna tudi druga faza, in sicer evidenca odsotnosti od dela preko spletnih najav. Sledi preveritev evidence na koncu meseca s strani vodje. Obračun plač ne more potekati brez računovodje, ki v modulu PIF pripravi podatke za obračun plač. Končna faza za obračun plač je prenos podatkov v platformo za obračun plač (ERP ali drugi računovodski programi). Za učinkovit potek tovrstnega procesa je pomemben avtomatski prenos podatkov za pripravo plač iz modula PIF v računovodske ali ERP programe.  S tem prihranimo čas, olajšamo administrativno delo in posledično se zmanjša tudi število napak, ki nastanejo kot posledica ročnega pretipkavanja.

Obračun plač je sistematičen proces dela, katerega si v današnjem času ne moremo predstavljati brez pomoči programov, ki so temu namenjeni. Ključno je, da s tem prihranimo čas in zmanjšamo število napak, ki se lahko pojavijo.