Sodobne pravljice popestrijo vsakdan

Eden od namenov sodobne pravljice je ta, da zabava otroke, navsezadnje pa tudi odrasle. Namenjene pa so predvsem otrokom. Glavni razlog za njihov obstoj, vsak klasičnih, je učenje o prav in narobe. Gre pravzaprav za lekcije, podane na zabaven način. Zanimiv je izvor imena te vrste pripovedi. Zmotno bi bilo mišljenje, da je naziv nastal na osnovi pravljičnih likov. Razvil se je iz besede praviti, govoriti. Primernost tega pomena dokazujejo prav sodobne pravljice. Te so namreč posnete in namenjene poslušanju. Sodobne so zaradi moderne tehnologije, načina pripovedovanja ter poslušanja. Prebirajo jih starostniki, ki živijo v domu za ostarele. Tam zna biti precej monotono in dolgočasno.

Odlične za krepitev spomina

Kot odlična naloga in aktivnost zanje so se izkazale sodobne pravljice. Branje teh jim popestri vsakdan in jih pripravi do umskih aktivnosti. Ko jih berejo, uporabljajo svoje kognitivne sposobnosti in jih s tem ostrijo. Poleg teh vadijo govorjenje, krepijo vid in spomin. Glede na to, da niso prav pogosto v stiku z modernim svetom, jih popeljejo tudi tja. Skupaj z njimi pa se o njem učijo še malčki. Tudi ti potrebujejo nežen uvod v aktualen način življenja. Odlično introdukcijo vanj predstavljajo sodobne pravljice. V nasprotju s klasičnimi te vsebujejo novodobne like, aktualno dogajanje in jezik, ki se uporablja zdaj.

Sodobne pravljice učijo o življenju

Otrok bo skozi sodobne pravljice spoznaval nove besede in se učil biti zbran. Če ne bo osredinjen na zgodbo, bo namreč izgubil rdečo nit. Sčasoma se bo sposobnost zbranosti prenesla še na druga področja. Uspeh se bo kazal tudi v lepih ocenah. Tudi fantek ali punčka bosta ob poslušanju urila svoj spomin. Odlično pomnjenje jima bo pomagalo pri učenju. V njiju bodo sodobne pravljice vzbujale tisto pozitivno radovednost, ki je nadvse koristna za širjenje znanja. Še ena od njihovih prednosti je, da učijo kritičnega razmišljanja. Poslušalci bodo znali bolje povezati odločitve in posledice. Zavedeli se bodo, da odločitev za določeno dejanje vodi do določenih posledic. Prepoznali bodo dobre in slabe zglede. Če se povzame, sodobne pravljice poleg tega, da so zabavne, učijo o pravilih življenja.